Serveis

Serveis

ENGUIXATS

example

ARREBOSSATS

Interiors, exteriors, remolinats, mestrejats i amb acabats acrílics amb diferents colors.

SATE

example

MORTER I MONOCAPA

El projectat de morter és al revestiment exterior de morter d’aigua, sorra i calç o ciment, que s’aplica en una o més capes,. El ciment proporciona duresa l’acabat, i la calç flexibilitat, i, en funció de la proporció de cada un d’aquests components, es potencia l’esmentada característica.

És un tipus d’acabat continu amb la finalitat millorar l’aspecte i les característiques de les superfícies de murs, envans i sostres.
Segons les necessitats del parament el morter podria ser hidròfug, ignifug, amb base cal, etc.