Morter o monocapa
Catalan
French
Spanish

· SERVEIS ·

monocapa

 

Projectat de morter

El projectat de morter és al revestiment exterior de morter d'aigua, sorra i calç o ciment, que s'aplica en una o més capes,. El ciment proporciona duresa l'acabat, i la calç flexibilitat, i, en funció de la proporció de cada un d'aquests components, es potencia l'esmentada característica.
És un tipus d'acabat continu amb la finalitat millorar l'aspecte i les característiques de les superfícies de murs, envans i sostres.
Segons les necessitats del parament el morter podria ser hidròfug, ignifug, amb base cal, etc.


De la mateixa manera que el projectat de guix aquest sistema mecànic consisteix a alimentar una màquina amb morter de projectar, després es barreja automàticament amb aigua i a través d'una mànega connectada a un filtre d'injecció es ruixa la superfície a arrebossar.

 

Projectat de monocapa

El desenvolupament d'aquesta tècnica ha donat lloc a una nova forma d'aplicació de revestiments continus als edificis amb uns acabats finals que no necessiten de cap més aplicació a més a més en amplia gamma de colors i varietats. 
De la mateixa manera que els demés projectats aquest sistema mecànic consisteix a alimentar una màquina amb morter monocapa de projectar, després es barreja automàticament amb aigua i a través d'una mànega connectada a un filtre d'injecció es ruixa la superfície a projectar monocapa.

 

morter-monocapa01morter-monocapa02morter-monocapa03