Guix projectat
Catalan
French
Spanish

· SERVEIS ·

guix projectat2

 

El guix projectat és l'execució de revestiments de guix continus i acabats de paraments interiors amb guixos negres o blancs projectats mecànicament amb contingut de perlita que li dóna elasticitat amb un gran nivell de duresa evitant així possibles fissures.
Aquest sistema mecànic consisteix a alimentar una màquina amb guix de projectar, després es barreja automàticament amb aigua i a través d'una mànega connectada a un filtre d'injecció es ruixa la superfície a enguixar.

Guix reglejat i "a bona vista"

El guix es projecta i es regleja amb un regle de 2 metres.

Guix mestrejat

Anomenat així per la utilització de mestres o llistons verticals de fusta que es col·loquen prèviament a la paret per tal d'assegurar un gruix homogeni de la capa de guix. En aquests casos, s'aplica el guix i s'anivella passant per la superfície una regleta que es va recolzant en les mestres.


Guix a bona vista

El guix s’aplica amb talotxa i s’allisa amb llana. Procediment més rudimentari, l'acabat final depèn en gran mesura de la perícia dels nostres guixaires.

 

guix projectat01guix projectat02guix projectat03