Serveis
Catalan
French
Spanish

· SERVEIS ·

monocapa

 

El projectat de morter és al revestiment exterior de morter d'aigua, sorra i calç o ciment, que s'aplica en una o més capes,. El ciment proporciona duresa l'acabat, i la calç flexibilitat, i, en funció de la proporció de cada un d'aquests components, es potencia l'esmentada característica.

És un tipus d'acabat continu amb la finalitat millorar l'aspecte i les característiques de les superfícies de murs, envans i sostres.
Segons les necessitats del parament el morter podria ser hidròfug, ignifug, amb base cal, etc.

Llegeix més...

esglesia

 

El nostre equip altament qualificat l'assessorarà de quina és la millor solució a les seves necessitats. Ja sigui particular o empresa trobarem l'opció més pràctica, estètica i econòmica.
Les plaques de guix laminat estan formades per planxes amb dos fulls de cartró i una part central de guix, son útils per a fals sostres, envans, xemeneies i fins i tot fabricar mobles. Te una gran resistència i poder aïllant, absorbeix humitat aïllant-la quan l’ambient és sec.

Llegeix més...

guix projectat2

 

El guix projectat és l'execució de revestiments de guix continus i acabats de paraments interiors amb guixos negres o blancs projectats mecànicament amb contingut de perlita que li dóna elasticitat amb un gran nivell de duresa evitant així possibles fissures.
Aquest sistema mecànic consisteix a alimentar una màquina amb guix de projectar, després es barreja automàticament amb aigua i a través d'una mànega connectada a un filtre d'injecció es ruixa la superfície a enguixar.

Llegeix més...

vermiculita perlita

 

Protecció d'Estructura Metàl·lica contra el foc a base de projectats ignífugs, llana de roca projectada , morter de perlita vermiculita, Aïllaments ignífug amb morters ignífugs projectats, pintura ignífuga , ignífug projectat.

Llegeix més...

rockpanel00


També realitzem façanes sigui amb sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per el Exterior) o Ventilades Rockpanel® tant en obra nova com en rehabilitació.

Amb aquest sistemes es pot aconseguir estalvis de fins el 40% en la despesa energètica per la climatització dels habitatges.

Llegeix més...